یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸        
     

آفريقا
بحران داخلی مصر: اهمیت کانال سوئز و خط لوله سومد در بازار بین المللی انرژی بحران داخلی مصر: اهمیت کانال سوئز و خط لوله سومد در بازار بین المللی انرژی
مولف(ان): اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده – مترجم: محمد صادق جوکار

مصر از طريق فعاليت كانال سوئز و خط لوله سوئز-مديترانه اي(سومدSumee ) نقشي حياتي در بازار بين المللي انرژي ايفا مي كند. در سال 2012، حدود 7درصد كل تجارت دريايي نفت و 13درصد ال ان جي معامله شده درسطح جهان، از طريق كانال سوئز عبور كرده است. انقلاب سال 2011 مصر و ناآرامي هاي متعاقب آن تاكنون هيچ تاثير قابل توجهي در جريان انتقال نفت و LNG از طريق اين كانال و خط لوله نداشته اما تداوم ناآرامي ها در اين كشور خطري براي بازار انرژي است...

گزارش آماري مقاصد صادرات نفتي ايران تا آوريل 2013 گزارش آماري مقاصد صادرات نفتي ايران تا آوريل 2013
مولف(ان): محمد صادق جوكار(منبع: Energy Compass)

در اين گزارش سعي شده است تا با استناد به منابعي كه با رهگيري جديدترين آمارهاي كشتيراني و ترمينالهاي وارداتي، به تخمين ميزان صادرات نفت ايران و مقاصد صادراتي آن اقدام مي كنند، به دو موضوع بپردازد: الف) ميزان صادرات نفت ايران از سال 2011 تا آوريل 2013 و ب) روند آماري نوسان خريد نفت ايران از سوي خريداران سنتي اين كشور؛ نظير چين،هند، كره جنوبي، ژاپن، تركيه، خريداران كوچك آسيايي و ... تا ماه آوريل 2013

<< قبلي صفحه ۱ از ۱ بعدي >>

Copyright © 2011  - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
 


Powered By A.S. Nemati